Hội người cao tuổi thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

Tặng kỷ niệm chương trong công tác xây dựng Hội vững mạnh

Năm 2017, Hội NCT thành phố đã bám sát chương trình, nhiệm vụ của cấp trên, bám sát chủ đề công tác năm của thành phố, thực hiện tốt các nội dung: củng cố tổ chức cơ sở; chăm sóc, phát huy vai trò NCT; duy trì, phát triển phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”. Năm qua, Hội NCT thành phố đã kết nạp được 182 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 4077người. Các hoạt động chăm sóc NCT cũng được Hội quan tâm chú trọng. Dịp Tết Nguyên đán 2017, Hội tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 394 cụ; hiện nay, Hội có trên 435 NCT được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng. Đặc biệt, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được Hội duy trì phát triển tốt.

Năm 2018, các cấp Hội NCT thành phố tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Luật NCT, chương trình hành động quốc gia và các chế độ, chính sách về NCT; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi cao gương sáng” năm 2017.