Hội Người cao tuổi TP.Bắc Kạn sơ kết 06 tháng đầu năm 2022

Ngày 06/7/2022, Ban đại diện công tác Người cao tuổi TP. Bắc Kạn đã tổ chức sơ kết 06 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Bà Đinh Thị Hạt – Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP. Bắc Kạn chủ trì.

Ban đại diện Hội Người cao tuổi TP. Bắc Kạn sơ kết 06 tháng đầu năm 2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, các cấp hội Người cao tuổi trong thành phố Bắc Kạn đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động: Công tác chăm sóc và phát huy vai trò của Người cao tuổi từng bước đi vào nề nếp và được cộng đồng quan tâm; tổ chức hội Người cao tuổi các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn,…

Hội Người cao tuổi TP. Bắc Kạn hiện có 117 chi hội với 4.316 hội viên/ tổng số 4.992 người cao tuổi trên địa bàn. Trong 06 tháng đầu năm các cấp Hội người cao tuổi thành phố kết nạp được 150 hội viên. Kiện toàn 03 trường hợp cán bộ Hội cơ sở. Có 443 lượt người được tham gia tập huấn do cấp Trung ương, Tỉnh tổ chức; 1.176 lượt người được tham gia 11 hội nghị tập huấn cấp xã, phường. Có 3.237 hội viên cao tuổi đăng ký phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, điển hình như Hội Người cao tuổi phường Nguyễn Thị Minh Khai đã  giao lưu, gặp mặt 17 gương điển hình tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao, gương sáng”. Thực hiện thăm hỏi ốm đau được 390 lượt hội viên với tiền trên 31 triệu đồng; có 754 cụ được nhận quà của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố, Hội Người cao tuổi xã, phường, các Chi hội Người cao tuổi,.. số tiền 198,16 triệu đồng; có 624 cụ dược chúc thọ, mừng thọ với số tiền 238,1 triệu đồng; có 02 người cao tuổi được trợ giúp xóa nhà tạm với tổng số tiền 200 triệu đồng; 344 cụ được khám sức khỏe định kỳ; 606 người cao tuổi từ 80 trở lên có thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, Hội viên hội Người cao tuổi còn tích cực tham gia các Câu lạc bộ  văn hóa, văn nghệ;  thể dục, thể thao, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; Câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi;  phát huy vai trò tham gia có hiệu quả nhiều phong trào tại địa phương như: phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khuyến học, khuyến tài…và thực hiện tốt ba chương trình công tác Hội.

Từ nay đến cuối năm, các cấp hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội VI, Điều lệ Hội Người cao tuổi Việt Nam, Luật Người cao tuổi,… ; thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và phát huy vai trò của Người cao tuổi; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Tại buổi sơ kết, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Kạn phát động phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” giai đoạn 2022 -2026./.

Triệu Biển