Hội Nông dân phường Sông Cầu giúp gia đình chính sách thu hoạch lúa xuân

Ngày 27/6, Hội Nông dân phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) huy động 10 cán bộ, hội viên nông dân giúp gia đình ông Hà Quang Sương, thân nhân liệt sỹ tổ 15, thu hoạch lúa vụ xuân.

Trong một buổi sáng, các hội viên nông dân phường Sông Cầu cùng gia đình gặt hơn 1.000m 2 , hom đống, tuốt lúa, vận chuyển thóc 400kg thóc cho gia đình ông Hà Quang Sương . Đây là hoạt động được hội viên phường Sông Cầu duy trì thường xuyên để giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn phường thu hoạch cây trồng đảm bảo kịp khung thời vụ./.

Triệu Biển