Hội nông dân phường Sông Cầu giúp hội viên thu hoạch lúa xuân 2018

Trong một buổi chiều, hơn 1.000m2 lúa xuân của gia đình chị Huế được các hội viên nông dân hom đống, tuốt lúa, dùng phương tiện vận chuyển thóc, đồng thời khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp gốc rạ giải phóng đất chuẩn bị cho sản xuất cây trồng vụ mùa. Mặc dù hiện nay, việc cơ giới hóa đã giúp bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng, nhưng với các gia đình thiếu nhân lực lao động thì việc cán bộ, hội viên nông dân tham gia giúp đỡ thu hoạch sẽ đảm bảo kịp khung thời và thu hút hội viên vào tổ chức hội./.