Hội nông dân phường Sông Cầu thành lập mới 02 chi hội

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội nông dân phường Sông Cầu đã thành lập được 02 chi hội nông dân tổ 6, tổ 13 nâng tổng số lên 17 chi hội/tổng số 21 tổ dân phố. Hội nông dân phường kết nạp được 34 hội viên, nâng tổng số lên 296 hội viên.

Thành lập chi hội nông dân tổ 13

Hội thành lập được 01 tổ hội nghề nghiệp ” làm nghề chổi chít” tại tổ dân phố số 10 có 10 hộ gia đình tham gia. Thành lập  01 mô hình “ chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông” tại chi hội 14 với 70 thành viên tham gia. Hiện nay, hội viên nông dân phường Sông Cầu được tiếp cận với nguồn vốn vay có lãi suất thấp, các mô hình dự án như: phát triển trồng cây cam quýt,  làm nghề chổi chít, trồng mít Thái siêu sớm,…

Với mục tiêu là 100% tổ dân phố thành lập được chi hội nông dân và hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên nông dân có việc làm thường xuyên, ổn định bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ chi hội và Hội nông dân phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn) tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội nông dân các cấp quan tâm đến nguyện vọng của hội viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tại khu dân cư chuyển đổi nghề phù hợp với địa phương, phát triển kinh doanh dịch vụ, sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tham gia tổ chức hội, xây dựng thêm các tổ hội nghề nghiệp, đăng ký thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng. /.

Triệu Biển