Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn kết nạp mới được 11 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 2.713 hội viên. Có 844 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân là 1tỷ 813 triệu đồng hỗ trợ cho 49 hộ vay, nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội 25 tỷ 285 triệu đồng giải quyết cho 853 hộ vay. Các cơ sở hội và chi hội xây dựng được quỹ để hoạt động và giúp đỡ các hội viên nghèo, khó khăn. Các cấp hội nông dân trong thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành tổ chức 29 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông lâm nghiệp và phòng trừ sâu bệnh với trên 1.100 hội viên nông dân tham dự. Trong phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân toàn thành phố đã tham gia nâng cấp, tu sửa đường giao thông , nhà văn hóa với tổng số tiền đóng góp 24 triệu đồng.

06 tháng cuối năm, các cấp Hội Nông dân trong toàn thành phố tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2019.

         Hội nghị đã bầu 05 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2018- 2023;  Bầu đồng chí Nông Hồng Thu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu đồng chí Triệu Thị Nhoi –  Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.