Hội Nông dân thành phố họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2015

 Tại cuộc họp Hội Nông dân thành phố (cơ quan chủ trì) đã thông qua quy chế, điều lệ, chương trình hội thi. Hội thi dự kiến tổ chức ngày 17->18 /092015 tại Hội trường nhà họp khối thành phố; tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” năm nay có 8 đội tuyển đến từ 8 xã, phường trên địa bàn thành phố, các đội sẽ phải trải qua 4 phần bắt buộc: Lời chào nông dân; Cùng giải đáp và đố nhà nông; Ai giỏi hơn và phần thi Tài năng.

Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2015 là một hoạt động chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp nông dân nhằm nâng cao nhận thức về nhiều mặt cho cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện để hội viên nông dân được giao lưu học hỏi và tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết trong hội viên nông dân giữa các cấp Hội, đẩy mạnh “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.