Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn có 2.576 hội viên, sinh hoạt tại 101 chi hội/126 thôn, tổ dân phố. Ngay từ khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, Hội Nông dân thị xã đã gắn các phong trào của Hội với phong trào xây dựng nông thôn mới, trong đó đẩy mạnh việc tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội và tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện phong trào thi đua tại địa phương.

Bằng những hoạt động đa dạng, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã đã vận động, giúp đỡ, hỗ trợ và hướng dẫn hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo và nâng cao đời sống. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng – vật nuôi, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác từ 50 đến 70 triệu đồng/ha, từ năm 2008 đến nay, Hội Nông dân thị xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn xây dựng các ô mẫu khảo nghiệm, mô hình trình diễn về các loại giống lúa, ngô, rau có năng suất chất lượng cao; chủ động, phối hợp mở được 164 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 5.890 lượt hội viên tham gia; mở 16 lớp đào tạo nghề về sử dụng, sửa chữa máy nông cụ, chăn nuôi, thú y, kỹ thuật trồng rau, kỹ thuật trồng nấm, kỹ thuật sản xuất vi sinh cho 920 hội viên nông dân… 

 

Nông dân thị xã Bắc Kạn tích cực chuyển đổi cơ cấy cây trồng

trong phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp (mô hình trồng chuối tây của nông dân xã Nông Thượng)

Song song với công tác chuyển giao khoa học – kỹ thuật, 5 năm qua, Hội Nông dân thị xã đã tín chấp cho hội viên nông dân ứng phân bón trả chậm để phát triển sản xuất với tổng sản lượng phân bón các loại trên 481 tấn cho 3.697 lượt hộ. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân được 20.418 triệu đồng cho 1.220 lượt hộ vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Hội đã tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ Nông dân, đến nay được trên 80 triệu đồng cho 94 lượt hộ hội viên vay để đầu tư vào sản xuất. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ Hỗ trợ Nông dân do tỉnh và Trung ương Hội cho vay, Hội Nông dân thị xã đã triển khai Đề án chăn nuôi gà thả vườn tại xã Xuất Hóa, xã Dương Quang và Dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt tại 03 phường Nguyễn Thị Minh Khai, Sông Cầu và Phùng Chí Kiên.

Trong công tác xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các cấp Hội Nông dân thị xã cũng vận động hội viên tích cực tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn, thủy lợi, công tác vệ sinh môi trường… Từ 2008 đến nay, các cơ sở Hội Nông dân thị xã đã đóng góp trên 167 triệu đồng với 1.560 ngày công lao động để làm mới và tu sửa 19.200m đường giao thông nông thôn, 1.100m kênh mương thủy lợi… tại địa phương.

Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có Phong trào “Nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng bản văn hóa”, hàng năm các cơ sở Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thôn, tổ dân phố vận động hội viên đăng ký thực hiện phong trào gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhờ đó mà số hội viên đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa tăng dân qua từng năm (năm 2008 có 79,2% hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, sang đến năm 2011 con số tăng lên 89,5% hộ gia đình). Qua Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thị xã đã đi đầu thực hiện các tiêu chí trong bản quy ước, hương ước đã được đề ra. Đồng thời, những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được nông dân trên địa bàn hưởng ứng một cách tích cực tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân, như: Cuộc thi “Tìm hiểu Hội Nông dân Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành”, Hội thi “Tiếng hát đồng quê”, Hội thi “Nhà nông đua tài”…

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng cũng luôn được Hội Nông dân thị xã chú trọng. Hội Nông dân thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, vận động con em cán bộ, hội viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức và tham gia 33 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Luật An toàn giao thông cho 1.320 lượt người nghe; 91 buổi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS… Từng thôn, bản, tổ phố đều có hội viên nông dân tham gia tổ an ninh, tổ hòa giải. Các hoạt động này đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, các tệ nạn xã hội và khiếu kiện vượt cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để nông dân thị xã thực hiện ngày càng hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng chí Phạm Thị Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn cho biết: Với vai trò là nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân thị xã xác định, trong thời gian tiếp theo, Hội sẽ tiếp tục đổi mới hoàn thiện chính sách đối với nông dân, bảo đảm lợi ích, phát huy dân chủ và mọi tiềm năng của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, nâng cao dân trí, tiến tới trí thức hoá đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động nhằm chuyển biến và nâng cao nhận thức của nông dân về chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó lôi cuốn họ tham gia tích cực với vai trò là chủ thể của chương trình…./.

Thu Cúc