Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010 – 2015

Trong 5 năm qua, Hội đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức các phong trào do Trung ương, Tỉnh, Thị xã phát động; Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là 3 phong trào lớn đó là: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”. Hội luôn chú trọng phát triển xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả này đã góp phần tạo động lực để cán bộ, hội viên nông dân tích cực học tập, nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Xác định phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào trọng tâm của Hội, hàng năm Hội thường xuyên phối hợp với các phòng ban chuyên môn như: Phòng Kinh tế, Trạm TT & BVTV, Trạm Thú y Thị xã, Công ty CP vật tư nông nghiệp, Trung tâm DN&HTND tỉnh… mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật với 196 lớp có 8.898 lượt hội viên nông dân tham gia, cung ứng hơn 200 tấn phân bón các loại; Tổ chức sản xuất và cung ứng 1.300 lít chế phẩm E.M phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường. Việc xây dựng các mô hình đã được đông đảo hộ hội viên, nông dân mạnh dạn áp dụng, thực hiện, nhân rộng; tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký thi đua thực hiện phong trào, các cấp Hội khảo sát bình xét, công nhận danh hiệu theo năm, theo giai đoạn tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích tạo động lực trong phát triển sản xuất; Phối hợp với chính quyền, các ngành chuyên môn, vận động hướng dẫn nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với công nghệ chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả trong 5 năm có 1.113 lượt hộ hội viên nông dân được công nhận đạt hộ sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp, điển hình như hộ Ông Triệu Hữu Quan – xã Nông Thượng; Ông Phạm Đức Bang – Phường Phùng Chí Kiên; Ông Lý Văn Lằm – Phường Đức Xuân; Ông Nguyễn Gia Hàn – Phường Nguyễn Thị Minh Khai; Bà Vũ Thị Nguyệt, Ông Phạm Văn Học – Phường Sông Cầu; Bà Vi Thị Trầm xã Xuất Hóa… Thông qua, phong trào đã góp phần giảm nghèo cải thiện và nâng cao đời sống của hội viên nông dân trên địa bàn, thông qua phong trào đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, số hộ hội viên nghèo giảm từ 231 hộ năm 2010 đến năm 2014 chỉ còn 121 hộ. Bên cạnh đó, nhằm tạo nguồn vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất, Hội nhận ủy thác với NHCSXH, tổng dư nợ hiện nay là 23.151,3 triệu đồng cho gần 1.000 hộ vay.

Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi, các công trình phúc lợi khác phục vụ cho đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân; cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, cải tạo về chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các công trình vệ sinh thiết yếu, cụ thể: Tương trợ trong nội bộ nông dân có 181 hộ được giúp đỡ, 2.451 ngày công lao động, đóng góp 191 triệu đồng, sửa chữa, làm mới 6 cầu cống, 35 km đường giao thông nông thôn, phối hợp với chính quyền địa phương xóa được 25 nhà tạm; Tiếp tục vận động nông dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng làng, bản văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng quy định của Nhà nước. Hộ nông dân đạt nông dân gia đình văn hóa tăng qua các năm, cụ thể : Năm 2010 đạt 2.237 hộ, đến năm 2014 đạt 2.670 hộ; Duy trì Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, mô hình “Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao”, phối hợp mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn ngày càng được chú trọng đã triển khai 17 lớp cho 957 lao động.

Ngoài ra, các cấp Hội luôn chú trọng tới hoạt động từ thiện nhân đạo, công tác hậu phương quân đội, động viên tân binh lên đường nhập ngũ, cụ thể: tặng 135 phần quà cho các gia đình chính sách, động viên tân binh lên đường trị giá trên 30 triệu đồng; Hội phối hợp với Hội LHPN thị xã tổ chức “Bữa ăn tình thương”, ủng hộ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn được 3,4 tấn gạo và 14,9 triệu đồng; vận động, ủng hộ được 3.355.000 đồng cho các chiến sỹ và nhân dân Trường Sa, Hoàng Sa.

Cùng với thực hiện tốt các phong trào của Hội, gắn các phong trào với việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì công tác tuyên truyền, xây dựng các điển hình tiên tiến luôn được Hội quan tâm thực hiện với nội dung thiết thực, phong phú, hình thức đa dạng, triển khai sâu rộng. Trong 5 năm qua các cấp Hội đã tổ chức được 678 buổi tuyên truyền thu hút hơn 33.366 lượt hội viên nông dân tham gia. Hội phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng trong hội viên, nông dân, sân khấu hóa trong lao động, sản xuất và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Liên hoan “Tiếng hát đồng quê”, Hội thi “Bóng chuyền bông lúa vàng”, Hội thi “Nhà nông đua tài”, Hội thi “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”… các hoạt động đó góp phần nâng cao thể chất, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, và nền văn hóa bản sắc dân tộc. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Thị xã xây dựng phóng sự, đồng thời tham viết tin bài nêu gương điển hình tiên tiến, các mô hình làm ăn hiệu quả, cách làm hay… đăng tải trên Công thông tin điện tử, Bản tin Hội Nông dân tỉnh, Công thông tin điện tử Thị xã…

Đồng chí Trần Thị Lộc – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bắc Kạn

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Lộc – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bắc Kạn đã ghi nhận và biểu dương những quả đạt được trong phong trào thi đua Hội Nông dân thị xã trong 5 năm qua, đồng thời các đồng chí nhấn mạnh năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, năm tiến hành đại hội thi đua yêu nước, đón chào sự kiện thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, vì vậy yêu cầu trong thời gian tới Hội Nông dân Thị xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại trong công tác Hội: Tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm là 3 phong trào lớn của Hội gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; giúp đỡ chuyển giao khoa học, kỹ thuật, vốn, giống…; Hướng dẫn nông dân lựa chọn đối tượng cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh của địa phương, khuyến khích nông dân xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, áp dụng các ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới có hiệu quả…

Tại Hội nghị, Hội Nông dân thị xã đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2010 – 2015.

Đồng chí Phạm Thị Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã trao giấy khen

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và

phong trào nông dân giai đoạn 2010-2015

Cũng tại Hội nghị biểu dương, Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã Bắc Kạn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020./.