Hội Nông dân TP. Bắc Kạn cấp phát 3.500 con gà mía giống chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Trong 02 ngày (từ 25 -26/8/2022) Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, HND phường Sông Cầu, xã Nông Thượng tổ chức cấp phát 3.500 con gà giống và 5.150 kg thức ăn (đợt 1) cho 15 hộ tham gia dự án.

Giao gà giống cho các hộ tham gia Dự án tại phường Sông Cầu

Sau buổi giao gà giống và cấp phát thức ăn, Hội Nông dân đã tổ chức tập huấn quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà mía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học cho các hộ tham gia Dự án.

Cấp phát thức ăn cho các hộ tham gia Dự án tại xã Nông Thượng

Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà mía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học tại xã Nông Thượng, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn được triển khai thực hiện theo Quyết định số 554-QĐ/HNDT ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn. Mục tiêu Dự án nhằm tạo ra sản phẩm thịt gà nuôi chất lượng cao, với khả năng cung cấp cho thị trường khoảng 30 tấn thịt/1năm, tạo việc làm cho 15 lao động tại địa phương. Hình thành được chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi ổn định, bền vững cho cho hội viên nông dân tại phường Sông Cầu và xã Nông Thượng, giúp các hộ dân tiếp cận với những tiến bộ kỹ thuật và quy trình sản xuất chăn nuôi an toàn, hiệu quả. /.

CTV: Nguyễn Xuân Hoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPBK