Hội phụ nữ xã Nông Thượng khai thác, quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay

Trong những năm qua, Hội phụ nữ xã Nông Thượng luôn chú trọng công tác khai thác, quản lý hiệu quả các nguồn vốn, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Từ nguồn vốn hỗ trợ, chị Đặng Thị Hương, thôn Tân Thành, xã Nông Thượng đầu tư chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học

Tính đến nay, Hội phụ nữ xã Nông Thượng đang quản lý trên 09 tỷ đồng các loại nguồn vốn, trong đó chủ yếu là vốn từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Từ nguồn vốn này có 59 hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn với số tiền trên 700 triệu đồng; 106 hộ vay vốn nước sạch, vệ sinh môi trường trên 1,8 tỷ đồng; 66 hộ vay vốn giải quyết việc làm gần hơn 3 tỷ đồng; 28 hộ thoát nghèo vay vốn với số tiền gần 2 tỷ đồng…Ngoài ra hội còn khai thác quản lý có hiệu quả các nguồn vốn từ các nhóm tín dụng tiết kiệm. Đồng thời Hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên giúp đỡ các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh nghiệm, vốn, ngày công lao động…với sự nỗ lực của hội viên và sự giúp đỡ thiết thực của Hội phụ nữ xã Nông Thượng, cuộc sống của nhiều hội viên đã được cải thiện, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, tạo sự đoàn kết gắn bó xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Hoàng Thạc

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên