Hội thảo đánh giá dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu

Chiều ngày 12/4, thành phố Bắc Kạn tổ chức hội thảo tổng kết dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu.

Toàn cảnh hội thảo

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm gà thịt lông màu do Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư được triển khai thực hiện trong thời gian 10 tháng (từ tháng 9/2020 đến tháng 7/2021). Các hộ tham gia thực hiện dự án được hỗ trợ 70% giống, vật tư cho 02 chu kỳ chăn nuôi. Dự án cung ứng trên 5.800 con gà giống cho 19 hộ dân ở xã Dương Quang và xã Nông Thượng tham gia thực hiện.Trong dự án này, HTX nông nghiệp công nghệ cao Ba Bể là đơn vị ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Qua triển khai thực hiện, tỷ lệ nuôi sống gà của dự án đạt trên 93%; trọng lượng gà thịt trung bình khi xuất chuồng đạt 2,3kg/con, đạt so với mục tiêu của dự án. Quá trình thực hiện được chia thành 2 lứa nuôi. Các hộ dân tham gia nhiệt tình, chịu khó chăm sóc theo quy trình kỹ thuật. Đến thời điểm này, lứa 01 đã xuất chuồng, tiêu thụ xong 100% sản phẩm; lứa 02 bà con đã xuất bán khoảng 50% sản phẩm.

Thông qua dự án này giúp người dân có sự chuyển biến về nhận thức, thấy được lợi ích từ việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, tạo cơ hội sản xuất bền vững, nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm. Lãnh đạo địa phương cùng các hộ dân đều mong muốn dự án tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng hơn nữa . /.

Minh Cường