Hội thảo đánh giá dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt siêu nạc

Sáng ngày 22/6/2022, Hợp tác xã nông nghiệp Hùng Tuyết phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn, UBND xã Nông Thượng tổ chức hội thảo tổng kết dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt siêu nạc.

Các đại biểu tham gia hội thảo tham quan mô hình nuôi lợn siêu nạc tại một số hộ dân

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt siêu nạc do Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn làm chủ đầu tư được triển khai thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2022). Các hộ chăn nuôi thực hiện dự án được hỗ trợ 70% con giống, vật tư cho 02 chu kỳ chăn nuôi. Chu kỳ 1, Dự án cung ứng 400 con lợn giống cho 12 hộ dân tại xã Nông Thượng tham gia thực hiện. Trong dự án này, HTX nông nghiệp Hùng Tuyết là đơn vị ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Qua triển khai thực hiện, tỷ lệ nuôi sống lợn của dự án đạt 95%; trọng lượng lợn thịt trung bình khi xuất chuồng đạt 100kg/con, đạt so với mục tiêu của Dự án. Quá trình thực hiện được chia thành 02 lứa nuôi. Các hộ dân tham gia nhiệt tình, chịu khó chăm sóc theo quy trình kỹ thuật. Đến thời điểm này, lứa 01 đã xuất chuồng, tiêu thụ xong 100% sản phẩm.

Thông qua dự án này giúp người dân có sự chuyển biến về nhận thức, thấy được lợi ích từ việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, tạo cơ hội sản xuất bền vững, nâng cao giá trị kinh tế sản phẩm. Lãnh đạo địa phương cùng các hộ dân đều mong muốn dự án tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng hơn nữa . /.

                                              Hoàng Thạc

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên