Hội thảo đề cương chi tiết cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018)

Tại hội thảo, căn cứ vào đề cương tổng quát đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã chủ động phối hợp với đơn vị biên soạn thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức thu thập tài liệu và nghiên cứu biên soạn đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018).

Đa số các ý kiếncủa đại biểu tại hội thảo cơ bản nhất trí với dự thảo đề cương chi tiết. Nhìn chung cấu trúc các mục trong đề cương chi tiết đảm bảo logic, khoa học và tương đối phù hợp, thống nhất, có tính kế thừa với nội dung của cuốn “Lịch sử Đảng bộ thị xã Bắc Cạn (1943-1995)” đã được xuất bản năm 1996.

Tuy nhiên, một số đại biểu cũng cho rằng, đề cương chi tiết cần bổ sung, chỉnh sửa như: Làm rõ mốc thời gian chính xác của một số sự kiện; nêu rõ vị trí quan trọng của thị xã Bắc Kạn; khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của Đảng bộ; nhận định các sự kiện lịch sử mang tính khách quan, tránh yếu tố chủ quan; thay đổi tên một số đề mục cho phù hợp; …

Kết luận hội thảo, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (1943-2018)” ghi nhận những góp ý quý báu tại hội thảo. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo và đơn vị soạn thảo thuộc Đại học Thái Nguyên tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp và điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh đề cương chi tiết./.