Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn

Sáng 26/8, các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội thảo.

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu chung xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện, là đô thị xanh – sạch – văn minh gắn với bảo vệ môi trường; đạt tiêu chí đô thị loại II, là vùng động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tạo bước chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế – xã hội; trong đó đẩy mạnh phát triển các ngành thương mại, dịch vụ – du lịch, sản xuất công nghiệp chế biến. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và địa phương; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các đại biểu cơ bản đồng thuận, nhất trí với kết cấu, bố cục, nội dung trong dự thảo Nghị quyết và tập trung thảo luận, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: Về đánh giá thực trạng của thành phố Bắc Kạn cần đánh giá ngắn gọn nhưng bao quát đúng thực trạng, làm cơ sở để đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sát với thực tiễn. Bổ sung quan điểm chỉ đạo chuyển đổi số, dịch vụ logistics, Nghị quyết cần có định hướng cụ thể về phương án mở rộng thành phố, không thể hiện chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2022-2025 bởi còn thời gian ngắn. Với mục tiêu được công nhận đô thị loại II ở giai đoạn 2026-2030, một số đại biểu cho rằng cần điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của 19 lượt đại biểu đã phát biểu. Đồng chí nhấn mạnh: Trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, bộ phận soạn thảo tiếp tục rà soát lại, đặc biệt là các chỉ tiêu cốt lõi… nếu xét thấy còn nhiều ý kiến sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo để các đại biểu góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi xin ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh./.

N.V

Nguồn: Báo Bắc Kạn