Hội thảo khoa học về xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe một số tham luận tổng quan về văn hóa đô thị; Kết quả học tập nghiên cứu về văn hóa, văn minh đô thị tại thành phố Quy Nhơn và thành phố Tuy Hòa; Thực trạng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, công tác quản lý đô thị, quản lý môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Tiếp đó các đại biểu thảo luận về nội dung xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, xây dựng văn hóa cá nhân phù hợp chuẩn mực đạo đức văn hóa chung, văn minh đô thị; Xây dựng văn hóa gia đình và văn hóa nơi công cộng. Tập trung vào các giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền; Xây dựng phong trào quần chúng, xây dưng quy ước cùng nhau thực hiện; tăng cường thực thi pháp luật về trật tự đô thị; Đảm bảo cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt văn hóa lành mạnh.