Hội thảo mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước vụ mùa năm 2016

Mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước vụ mùa 2016 có 130 hộ tại 4 tổ Bản Cạu, Chí Lèn, Khuổi Lặng, Khuổi Dủm tham gia với tổng diện tích 20 ha. Khi thực hiện mô hình, cán bộ phòng kinh tế thành phố thực hiện mở 04 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI) và hướng dẫn làm phân ủ hữu cơ vi sinh bằng chế phẩm Emic. Nhà nước hỗ trợ 50% lượng phân kaly, phân lân nung chảy Văn Điển, thuốc bảo vệ thực vật và men ủ phân hữu cơ vi sinh. Người dân tự bỏ công lao động để thu gom phế thải nông nghiệp như phân chuồng, phân xanh, rơm rạ…để ủ phân vi sinh. Tự đầu tư 100% giống lúa.

Mô hình triển khai từ tháng 7/2016 đến nay, tại 04 cánh đồng các hộ thực hiện mô hình chủ yếu sử dụng giống lúa bao thai, phần lớn các hộ thực hiện mô hình đúng theo quy trình kỹ thuật cây lúa cứng cáp, ít bị đổ, ít sâu bệnh, hầu như không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả số bông trên khóm từ 10 – 12 bông. Chiều dài bông từ 17 – 20 cm. Số hạt chắc trên bông đạt 132 hạt/bông. Như vậy các thửa ruộng có bón phân hữu cơ ủ vi sinh được sản xuất từ rơm rạ đạt năng xuất cao hơn so với thửa ruộng đối chứng, năng xuất trung bình đạt 56,25 tạ/ha. Như vậy, năng xuất chênh lệch lên đến 7,5 tạ/ha/vụ, nâng tổng thu trên 5,2 triệu đồng/ha/vụ.

Tại hội thảo, các hộ dân cho rằng việc cải tạo đất lúa là phù hợp với tình hình sản xuất của địa phương, cán bộ tiếp tục hướng dẫn vận động thêm nhiều hộ gia đình thực hiện theo mô hình này để tăng năng suất cây trồng./.