Hội thảo mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước vụ mùa năm 2021

Chiều ngày 5/11, tại tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Mô hình cải tạo đất trồng lúa nước vụ mùa năm 2021.

           Các hộ dân thăm ruộng của mô hình tại tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai

Mô hình được triển khai tại 03 phường Nguyễn Thị Minh Khai, Đức Xuân, Huyền Tụng có 235 hộ tham gia, với tổng diện tích 40ha. Các hộ dân chủ yếu sử dụng giống lúa Bao Thai và các giống lúa ngắn ngày như: Khang Dân 18, Khang Dân đột biến… Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% phân bón thiết yếu gồm phân hữu cơ vi sinh, vôi bột và Kali Clorua và hướng dẫn tập huấn kỹ thuật, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh…

Qua đánh giá, mô hình phù hợp với khả năng, điều kiện thâm canh của người dân địa phương. Năng suất trung bình đạt 58 tạ/ha, tăng hơn 06 tạ /ha so với ruộng đối chứng (ruộng sản xuất theo tập quán của người dân); đặc biệt qua thực hiện mô hình đã giúp người dân địa phương xác định được vị trí, tầm quan trọng của việc sử dụng phân vi sinh, tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Sử dụng vôi bột, phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh cũng góp phần làm tăng độ phì nhiêu cho đất, khử trùng nấm bệnh, tạo điều kiện cho vi sinh vật có ích trong đất phát triển nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại.

Tại hội thảo, các hộ tham gia mô hình đều nhận định: Các giống lúa khi được trồng trên diện tích đất được cải tạo năm 2021 đều đạt năng suất cao hơn, đề nghị cần tiếp tục nhân rộng tại địa phương trong thời gian tới.

                                            Hoàng Thạc

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên