Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến về Đề án Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách

Ngày 22/5, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã chủ trì Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo Đề án Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí của các tổ chức chính trị – xã hội ở xã, phường, thị trấn và mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hội nghị được kết nối với 8 đơn vị huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn.

Theo dự thảo Đề án, dự kiến sẽ tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ 8 người (theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND) lên 10 người. Bổ sung  thêm quy định chức danh và mức phụ cấp đối với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. Bỏ chức danh Người làm công tác dân số – Kế hoạch hoá gia đình cấp xã. Giảm số lượng và chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ, cụ thể, giảm từ 4 người đảm nhiệm 6 chức danh xuống còn 3 người đảm nhiệm 3 chức danh.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu UBND thành phố Bắc Kạn

Quy định mức chi bồi dưỡng cho người đứng đầu các tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, tổ dân phố 250.000đ/người/tháng. Bảo lưu, chuyển tiếp số lượng, chức danh và mức phụ cấp cho một số đối tượng tham gia trực tiếp công việc ở thôn. Nâng mức phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tại Hội thảo, đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về số lượng, chức danh và mức phụ cấp cho một số đối tượng tham gia trực tiếp ở cấp thôn. Hình thức kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm ở cấp xã, thôn…

Kết luận Hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo để Ban Cán sự  Đảng UBND tỉnh thông qua vào ngày 25/5/2020 và  trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Đề án  sẽ được lấy ý kiến cử tri trước khi thông qua  tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 vào tháng 7 tới./.

Tác giả:  Thùy Linh