Hội thi giảng dạy cán bộ chính trị năm 2023

Sáng ngày 16/3/2023, , Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy Chính trị năm 2023.

Hội thi gồm 19 đồng chí là các cán bộ chính trị, Chính trị viên phó Ban CHQS xã, phường thuộc LLVT thành phố. Nội dung thi gồm 3 phần: chuẩn bị bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); thực hành giảng bài, kết hợp xử trí tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài; nhận thức và viết 1 bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phần thi thực hành giảng bài

 

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh đạt giải

Cuộc thi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thông qua Hội thi giúp lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố nắm được thực chất đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, phổ biến những điển hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Minh Cường