Hội thi giao lưu tiếng Anh cho học sinh Tiểu học cấp thành phố năm học 2018- 2019

Tham gia hội thi có 08 đội đến từ các trường Tiểu học trong toàn thành phố. Mỗi đội thi gồm 10 thành viên là học sinh các khối lớp 3, lớp 4 và lớp 5. Các em phải trải qua 03 phần thi đó là: Thi kiến thức, thi năng khiếu và thi hùng biện với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, hùng biện bằng tiếng Anh. Nội dung các bài thi đều nằm trong chương trình học tương ứng của từng lớp học.

Qua hội thi nhằm tăng cường kỹ năng nghe, đọc, viết tiếng Anh cho học sinh cấp Tiểu học. Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, phát triển năng lực cho các em, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các nhà trường.