Hội thi tiếp bước cha anh

Thông qua hội thi này cả 3 đội thi đã thể hiện một cách sinh động những kí ức gian khổ hào hùng của dân tộc đã  khơi dậy  trong các em học sinh tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước và con người Việt Nam.