Hội truyền thống trường sơn Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn triển khai công tác năm 2019

Hội truyền thống Trường Sơn Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn (Hội TTTS thành phố) có tổng số 125 hội viên. Trong năm hội phấn đấu 8/8 chi hội xây dựng được chân quỹ, bình quân 500.000đ/hội viên. Kết nạp từ 02 – 03 hội viên mới. Phấn đấu có 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và không vi phạm pháp luật. Hội tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, khảo sát và phát triển hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, tỉnh phát động. Đặc biệt, Hội đã làm tốt công tác tình nghĩa theo đó đã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viện hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, phúng viếng hội viên và thân nhân hội viên qua đời. Hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà 89 xuất quà vào các dịp lễ, tết, mỗi xuất quà trị giá 100 đến 300 nghìn đồng từ nguồn đóng góp tự nguyện của các hội viên.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2019, Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phối hợp với các Ban liên lạc nắm chắc danh sách hội viên, phát triển hội viên và giúp đỡ hội viên khó khăn. Tuyên truyền vận động hội viên phát huy truyền thống bản chất Bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới, gương mẫu trong các phong trào, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

Nhân dịp này, Hội TTTS thành phố Bắc Kạn đã khen thưởng 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong năm 2018.