Hơn 40 hội viên phụ nữ truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng

Sáng nay ngày 5/5, tại hội trường Trung tâm Chính trị thành phố, Hội LHPN thành phố tổ chức truyền thông, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ.

Tại hội nghị, 40 người là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi trưởng chi hội Phụ nữ, Chi trưởng Chi hội CCB, Chi trưởng chi hội Nông dân, Bí thư đoàn, Người uy tín tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng; hội viên phụ nữ, người dân tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn được lãnh đạo Thường trực Hội LHPN thành phố truyền thông về các nội dung như: Giới thiệu các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Hội về bình đẳng giới và công tác phụ nữ; một số khái niệm, nội dung về Giới; vấn đề nâng cao quyền năng cho phụ nữ.

Qua hoạt động tuyên truyền, nhằm giúp đội ngũ cán bộ cấp tổ và hội viên phụ nữ và người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Giúp chị em nâng cao nhận thức về vai trò vị trí của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình; áp dụng kiến thức khoa học vào xây dựng kinh tế từng bước thoát nghèo bền vững./.

Triệu Biển