Họp Ban Biên tập Cổng TTĐT thành phố Bắc Kạn

Sáng ngày 11/01/2022, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử (TTĐT) thành phố Bắc Kạn tổ chức họp để đánh giá kết quả đạt được trong năm 2021; thống nhất, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Kạn chủ trì. Cùng dự có các  thành viên Ban Biên tập Cổng TTĐT thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Kạn chủ trì cuộc họp.

   Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Kạn năm 2021; thông qua dự thảo Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao cho thành viên Ban Biên tập, phóng viên, cộng tác viên tham gia viết tin bài cộng tác Cổng TTĐT thành phố.

Các thành viên Ban Biên tập Cổng TTĐT thành phố đã cùng trao đổi, thảo luận nêu bật một số kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của Cổng TTĐT thành phố như: Bố cục giao diện của cổng TTĐT thành phố còn khá đơn giản, thiếu các chuyên trang, chuyên mục, màu sắc chưa phù hợp (nhìn cũ, lạc hậu) chưa thể hiện được tính hiện đại; giới thiệu hệ thống chính trị chưa nội bật; tin, bài viết, phóng sự về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản còn hạn chế; việc chi trả nhuận bút, thù lao cho phóng viên, cộng tác viên của Cổng TTĐT thành phố còn thấp, chưa mang tính khích lệ, động viên các đối tượng tham gia,…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Huế- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Kạn đề nghị: Cơ quan thường trực (Phòng Văn hóa – Thông tin) cần chỉnh sửa, bổ sung số liệu báo cáo đầy đủ; nghiên cứu, đề xuất, chỉnh sửa, bổ sung thành viên BBT Cổng TTĐT thành phố, phân giao nhiệm vụ cụ thể Ban Biên tập rõ ràng; Nâng cấp chất lượng của Cổng TTĐT, quảng bá du lịch, thu hút các nhà đầu tư vào Bắc Kạn. Đối với các xã, phường tăng cường viết tin, bài từ cơ sở. Đối với Trung tâm Văn hoá, Thể thao & Truyền thống sớm họp bàn thống nhất việc giao khoán định mức thực hiện tin, bài; nỗ lực, trau chuốt về văn phong, nâng cao chất lượng ảnh. Cần nâng cao chất lượng những bài viết có chiều sâu; tin, bài phải nhanh nhạy, kịp thời, chính xác. Các đồng chí thành viên Ban Biên tập phát huy tinh thần trách nhiệm xây dựng Cổng TTĐT thành phố Bắc Kạn ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng./.

      Đặng Tuyết