Họp Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố Bắc Kạn năm 2015

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Anh Sơn – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dân số – KHHGĐ (Cơ quan Thường trực BCĐ) báo cáo kết quả hoạt động công tác DS-KHHGĐ 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015; thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố Bắc Kạn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

  

Theo báo cáo của Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố, từ tháng 01/2015 đến nay, số sinh là 528 trẻ tăng so với cùng kỳ; tuy nhiên chỉ số khi sinh không mất cân bằng về giới tính (269 trẻ nam/259 trẻ nữ). Số người sinh con thứ 3 là 13 trường hợp; số người đang mang thai con thứ 3 là 22 trường hợp; một số chỉ tiêu về KHHGĐ đạt thấp. Để  giảm tỷ lệ sinh, trong thời gian tiếp theo thành phố tập trung vào chiến dịch truyền thông; tổ chức các hoạt động với Chủ đề “Ngày Dân số Việt Nam” và “Tháng hành động quốc gia về Dân số” là “Cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi”. 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS – KHHGĐ đề nghị, các thành viên trong BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành đẩy mạnh công tác truyền thông đến mọi tầng lớp nhân dân, lồng ghép nội dung truyền thông vào các hội nghị, các buổi họp thôn, tổ dân phố…tập chung xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở; thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo để công tác Dân số – KHHGĐ thành phố ngày càng hiệu quả cao./.

Đ/c Đặng Anh Sơn – Phó Giám đốc phụ trách TTDS – KHHGĐ thành phố

Báo cáo kết quả hoạt động công tác DS-KHHGĐ 11 tháng và thông qua dự thảo

 Quy chế hoạt động của BCH thành phố