Họp Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an DT – 19

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phường Phùng Chí Kiên  diễn ra vào tháng 7/2019; diễn tập chiến đấu trị an xã Dương Quang diễn ra vào tháng 9/2019 mang mật danh DT – 19. Đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương để tránh bị động, bất ngờ. Do đó, UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị trên cơ sở, kế hoạch, nội dung chương trình diễn tập, các thành viên ban chỉ đạo, Đảng ủy xã Dương Quang, Phường Phùng Chí Kiên tập trung bám sát, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ tham gia đầy đủ nội dung diễn tập; đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ thành phần, nội dung diễn tập; Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các thành phần tham gia diễn tập của 02 Đảng bộ Dương Quang, Phường Phùng Chí Kiên; thực hiện bảo mật về thông tin văn kiện diễn tập; Lực lượng công an chủ động thăm nắm tình hình an ninh trật tự,nội bộ, chủ động xử lý điểm nóng; 02 xã, phường chủ động xây dựng văn kiện diễn tập, cơ sở vật chất theo đúng ý đồ của Ban đạo diễn./.