Họp Ban Chỉ đạo Ngày hội Hiến máu tình nguyện thị xã Bắc Kạn năm 2014

Dự kiến thời gian tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện vào đầu tháng 4/2014. Tại Nhà thi đấu cầu lông UBND thị xã Bắc Kạn.

Số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện tại thị xã Bắc Kạn năm 2014 là 235 người, số người trực tiếp hiến máu đạt từ 100 đơn vị máu trở lên.

Ban Chỉ đạo phân bổ số lượng người đăng ký, tham gia hiến máu tình nguyện năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã như sau:

Thị đoàn Bắc Kạn: 100 người

Ban Chỉ huy quân sự thị xã: 07 người

Công an thị xã: 30 người

Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã:73 người

Liên đoàn lao động thị xã: 25 người

Cuối cuộc họp, đồng chí Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Các đơn vị căn cứ theo Kế hoạch hiến máu tình nguyện thị xã Bắc Kạn năm 2014 để triển khai thực hiện, lập danh sách những người uống rượu bia tham gia hiến máu gửi về cơ quan thường trực

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngày Hội Hiến máu tình nguyện thị xã Bắc Kạn năm 2014 thành công, tốt đẹp./.