Họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án quản lý thuế hoạt động thương mại điện tử

Sáng ngày 11/5/2022, thành phố Bắc Kạn họp Ban chỉ đạo (BCĐ) và Tổ triển khai thực hiện Đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ chủ trì.

Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thực hiện Đề án quản lý thuế hoạt động TMĐT phát biểu chỉ đạo.

    Cơ quan thường trực Chi cục thuế khu vực Bạch Thông- Bắc Kạn- Chợ Mới đã thông qua Đề án thí điểm quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Theo đó, hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác. Hiểu theo nghĩa hẹp hơn, đơn giản và dễ hiểu hơn Thương mại điện tử tức là mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử và Internet.

Trên cơ sở số liệu theo dõi quản lý và rà soát, nắm bắt tình hình thực tế của cơ quan Thuế. Giai đoạn từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ngoài các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức truyền thống, còn phát sinh một số tổ chức, cá nhân, loại hình kinh doanh trực tiếp hoặc gián tiếp theo hình thức TMĐT, kinh doanh online. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến các sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp có xây dựng và phát triển các trang Website để quảng cáo, giới thiệu, bán sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng. Các tổ chức tham gia gián tiếp đến hoạt động kinh doanh online dưới hình thức là các đơn vị vận chuyển, chuyển phát hàng hóa có thu hộ tiền hàng (Ship COD) hoặc thu tiền dịch vụ chuyển phát (Ship) gồm: Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, các điểm Bưu điện văn hóa xã, phường; Bưu cục Viettet Post Bắc Kạn; Trung tâm chuyển phát nhanh J&T Express Bắc Kạn. Đối với các đơn vị này, hiện nay cơ quan Thuế đã thực hiện quản lý thuế đối với doanh thu phát sinh từ hoạt động dịch vụ vận chuyển theo đúng quy định. Tuy nhiên, số tiền hàng hóa thu hộ (chủ yếu là tiền mặt) cho các chủ hàng được xác định là doanh thu bán hàng từ hoạt động kinh doanh online phát sinh đối với các đơn hàng đến và đi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn chưa được quản lý thu thuế.

Để tăng thu ngân sách Nhà nước, từ tháng 5/2022 thành phố Bắc Kạn sẽ thực hiện việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn thành phố đối với các đối tượng: Các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện mua, bán hàng online tại địa bàn thành phố Bắc Kạn (bao gồm cả kinh doanh theo phương thức truyền thống song song với phương thức TMĐT).  Các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển, chuyển phát hàng hóa và giao dịch thanh toán, bao gồm: đơn vị chuyển phát hàng hóa, các tổ chức tín dụng và cá nhân giao hàng chuyên nghiệp (Shipper).

Về căn cứ tính thuế, đối với cá nhân trực tiếp kinh doanh là tổng sổ tiền phát sinh từ giao dịch mua, bán, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động TMĐT có giá trị từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Đối với các Shipper là tổng số tiền phát sinh từ giao dịch mua, bán, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động TMĐT được ủy quyền thu hộ (nếu có) và số tiền công được hưởng có giá trị từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Về tỷ lệ tính thuế trên doanh thu: Áp dụng đối với ngành phân phối, cung cấp hàng hóa, tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ % tính thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Riêng đối với số tiền công được hưởng của các Shipper (hoạt động độc lập) thì áp dụng đối với ngành dịch vụ có gắn với hàng hóa, tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ % tính thuế thu nhập cá nhân là 1,5%…

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ tập trung trao đổi, thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc xung quanh việc thực hiện quy định mới này. Việc xây dựng hành lang pháp lý thuế trong hoạt động TMĐT để làm thế nào vừa tối ưu hóa công tác quản lý thuế vừa tạo điều kiện cho các cá nhân, doanh nghiệp và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, từ đó tạo được sự đồng thuận và tự giác chấp hành kê khai, nộp thuế vào ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thực hiện Đề án quản lý thuế hoạt động TMĐT thành phố đề nghị: Chi cục thuế khu vực Bạch Thông- Bắc Kạn- Chợ Mới tập trung lực lượng rà soát chặt chẽ đối tượng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh TMĐT; phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao & Truyền thông; UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện chính sách thuế của người nộp thuế đến tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT; nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; UBND các xã, phường phối hợp với cơ quan Thuế trên địa bàn được giao quản lý để thực hiện kiểm tra, thống kê, rà soát và lập danh sách quản lý thuế đối với các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh online, bán hàng qua mạng phát sinh hàng tháng; yêu cầu các hộ, cá nhân kinh doanh TMĐT thực hiện kê khai, nộp thuế đúng theo quy định./.

   Đặng Tuyết