HỌP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ LẦN THỨ 2

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã thông qua dự thảo kế hoạch phân công các tiểu ban phục vụ đại hội; dự thảo nội dung, chương trình Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn khóa II.Dự kiến,Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số được tổ chức tại Hội trường lớn UBND thành phố vào trung tuần tháng 6/2019. Về thành phần, cơ cấu đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Về số lượng: Đại hội tiến hành triệu tập 200 đại biểu, trong đó 150 đại biểu chính thức và 50 đại biểu mời. Dự kiến Chương trình đại hội được truyền thanh trực tiếp đại hội trên sóng phát thanh thành phố. Các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp chủ yếu liên quan đến nội dung chương trình đại hội và nhiệm vụ, thời gian hoàn thành của các tiểu ban phục vụ đại hội: Cụ thể, nội dung văn kiện phải đánh giá đầy đủ những kết quả nổi bật khóa I ; thời gian, thời lượng xây dựng video đánh giá tổng quát về sự đóng góp của những gương đồng bào các dân tộc thiểu số điển hình, tiên tiến trong tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trình chiếu tại đại hội; thu thập ảnh tư liệu phản ánh về đời sống, con người, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số để trưng bày tại đại hội,…các đại biểu đã cùng thống nhất bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung phù hợp, nhất là nhiệm vụ của từng tiểu ban phục vụ đại hội.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ma Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn ghi nhận các ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh việc cần thiết hiện nay là các tiểu ban khẩn trương phân công chi tiết nhiệm vụ cho các thành viên; tham mưu cho Ban chỉ đạo thực hiện các bước đại hội phù hợp với tình hình thực tế. Đảm bảo kinh phí phục vụ đại hội. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị khi tổ chức đại hội./.​