Họp Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn tháng 12 năm 2017

Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; dự thảo nghị quyết hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố lần thứ mười một (khóa VI); thảo luận đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017.

Trong công tác phát triển đảng, Ban Thường vụ xét kết nạp Đảng cho 01 trường hợp và xét chuyển Đảng chính thức cho 15 trường hợp.

Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ cho ý kiến hiệp y đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố; cho chủ trương kiện toàn Bí thư Chi bộ Hạt kiểm lâm, kiện toàn Chi ủy viên và Phó Bí thư Chi bộ Tài nguyên – Môi trường thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng giành thời gian cần thiết để xem xét, cho ý kiến đối với Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Đức Xuân 4 theo tỷ lệ 1/500, làm cơ sở để UBND thành phố triển khai các bước tiếp theo.

 

Ảnh: BTV Thành uỷ theo dõi đơn vị tư vấn trình chiếu, thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Đức Xuân 4 trên bản đồ 

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành đánh giá, phân loại năm 2017 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý theo phân cấp; tổng hợp ý kiến của các ủy viên BCH đảng bộ thành phố về kết quả dự kiến phân loại hoặc trình cấp có thẩm quyền phân loại đối với các các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy; xem xét kết quả đánh giá, phân loại năm 2017 đối với những cán bộ thành phố luân chuyển về cơ sở./.