Họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban phục vụ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Bắc Kạn, năm học 2013 – 2014

Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Bắc Kạn, năm học 2013 – 2014 sẽ tổ chức cho 60 em học sinh tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 thiếu nhi của thị xã báo công dâng Bác tại Nghệ An từ ngày 07 – 10/7/2014.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong đoàn và các bậc phụ huynh thảo luận. Kết luận buổi họp đ/c Đào Thị Thúy cơ bản thống nhất nội dung tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Bắc Kạn, năm học 2013 – 2014. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao trước và trong để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.