Họp ban tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 15/10, thành phố Bắc Kạn họp thống nhất tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Bắc Kạn (29/10/1990 – 29/10/2020). Đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm chủ trì.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe cơ quan Thường trực  Ban CHQS thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo Kế hoạch, nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Bắc Kạn; báo cáo kết quả công tác chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm; Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Bắc Kạn.

Đa số các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo Kế hoạch, đề xuất UBND thành phố Bắc Kạn xem xét, cân đối, bổ sung thêm nguồn kinh phí.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Hữu Bường – Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các thành viên Ban Tổ chức  tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS thành phố triển khai các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Bắc Kạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Yêu cầu Ban CHQS thành phố tiếp tục tham mưu, đề xuất, phối hợp cùng các phòng, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, cổ động; xây dựng chương trình, kịch bản, văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ chu đáo Lễ kỷ niệm../.

Minh Cường