Họp bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong 4 năm qua, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc và có nhiều sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã chú trọng triển khai học tập chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của được giao. Việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của các cán bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại cuộc họp, các thành viên bộ phận giúp việc của BTV Thành ủy về thực hiện Chỉ Thị 03 đã tham gia đóng góp ý kiến về việc biên tập và phát hành cuốn sách những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, dự kiến chương trình và nội dung  hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 trong dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác Hồ 19/5 tới đây và bình xét khen thưởng 05 tập thể và 17 cá nhân; biểu dương 13 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết luận hội nghị đồng chí Nông Thị Mới – Ủy viên ban Thường vụ, trưởng bộ phận giúp việc Thường trực Thành ủy đã nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên bộ phận giúp việc về nội dung, chương trình và các tập thể cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.