Họp hội đồng phản biện Dự án “Quy hoạch khu dân cư Đức Xuân 4 thành phố Bắc Kạn”

0
16

Sau khi nghe đại diện Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thái Nguyên  báo cáo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đức Xuân 4 thành phố Bắc Kạn, các thành viên của Ban tư vấn cơ bản tán thành thống nhất nội dung theo đề án quy hoạch. Đồng thời, các thành viên Ban tư vấn đề nghị thành phố cần lưu tâm việc thu hồi đất của một số đơn vị mà tỉnh đã giao; về giao thông cơ bản là hợp lý nhưng một số tuyến đường cần mở rộng thêm;  cần nghiên cứu về độ dốc hệ thống thoát nước tránh bị tắc nước thải;  bố trí xây dựng trường mầm non, bố trí cây xanh;  nên có thêm ý kiến của Hội đồng nhân dân cho đủ cơ sở pháp lý; phải lưu ý nguồn vốn đầu tư vì nguồn thu của thành phố còn gặp nhiều khó khăn và vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, giá cả đất đai…

 

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, lãnh đạoUBND thành phố Bắc Kạn và đại diện đơn vị quy hoạch đã tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban tư vấn phản biện, đồng thời tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh đồ án cho phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.