Họp Hội đồng thẩm định hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid – 19 đợt 2

 Ngày 8/9, UBND thành phố tổ chức họp thẩm định hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid – 19 (đợt 2). Đồng chí Nguyễn Thị Huế -Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Hội đồng thẩm định họp hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid -19 đợt 2

Tại cuộc họp, phòng Lao động ,Thương binh & Xã hội thành phố thông qua Tờ trình số 209, 212/TTr-LĐTBXH về việc thẩm định hồ sơ, danh sách hỗ trợ các hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại Covid- 19 theo Chương IX; thẩm định hồ sơ, danh sách hỗ trợ đối với người điều trị Covid-19 cách ly y tế theo Chương VII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt 2, Hội đồng đã thẩm định được 21 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 gây ra. Cụ thể: có 19 hộ kinh doanh đảm bảo đúng với quy định đủ điều kiện hỗ trợ. Có 02 hồ sơ đủ điều kiện thẩm định nhưng không thuộc diện hỗ trợ tại Chương IX. Kinh phí đề nghị thẩm định hỗ trợ với tổng số tiền 57 triệu đồng. Đối với người đang điều trị Covid – 19 cách ly y tế (F1) tại trường Cao đẳng Bắc Kạn là 01 hồ sơ, kinh phí đề nghị thẩm định hỗ trợ 960.000đ.

Sau khi thống nhất các nội dung liên quan tới công tác hỗ trợ và thụ hưởng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố tiếp tục phối hợp với thành viên Hội đồng thẩm định, UBND các xã, phường rà soát kỹ từng đối tượng thụ hưởng, không để sai sót; mức hỗ trợ và nguyên tắc hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, giúp các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên