Họp thành viên UBND tháng 9/2022

Sáng ngày 07/9, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự 8 tháng, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022. Dự có lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đồng chí Dương Hữu Bường Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu giao nhiệm vụ các phòng, ban.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong 8 tháng đầu năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt trên 2.312 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 120 tỷ đồng. Các địa phương chỉ đạo Nhân dân tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng; trồng rừng đạt 175,158/155ha, bằng 113% kế hoạch. Phối hợp tổ chức Lễ công bố thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020, duy trì các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã đạt xã Nông Thượng, Dương Quang. Tiếp tục chỉnh trang đô thị, quản lý hệ thống hành lang kỹ thuật, vỉa hè tại các khu dân cư, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết năm học 2021- 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022- 2023; hoàn thành Đề án sáp nhập trường Tiểu học và THCS Dương Quang, trường Tiểu học và THCS Nông Thượng. Chỉ đạo các trường học tổ chức khai giảng năm học mới đảm bảo, trang trọng. Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình về Y tế, Dân số- KHHGĐ. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin và đảm bảo an ninh mạng được đẩy mạnh. Chú trọng tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động các cơ quan, đơn vị và các đối tượng khác theo quy định. Duy trì công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Cơ quan quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí, phương tiện theo quy định. Tiếp tục hướng dẫn xã Nông Thượng, phường Sông Cầu làm tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo công tác diễn tập năm 2022 theo kế hoạch. Lực lượng Công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu kinh tế, chính trị quan trọng và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, phường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện trong 8 tháng năm 2022; kiến nghị một số ý kiến đề nghị các phòng, ban chức năng của thành phố cần quan tâm xem xét, giải quyết để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các kết luận, thông báo của UBND thành phố; tăng cường công tác đối thoại tiếp công dân, xử lý đơn thư, ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND thành phố; quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, định kỳ họp giao ban hàng tháng; tăng cường công tác nâng cao cải cách hành chính; các đơn vị phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính- Kế hoạch lập dự toán ngân sách năm 2023 đảm bảo, phù hợp chuyên môn, hạn chế phát sinh; các phòng, ban chuyên môn như: Tài chính- Kế hoạch; Kinh tế; Lao động, Thương binh & Xã hội, xã Dương Quang, Nông Thượng xây dựng lộ trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội và người có công. Tập trung độ thu ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi đảm bảo vui tươi, an toàn, thiết thực. Ngành y tế duy trì thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid -19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng;đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng các chương trình về y tế, dân số- KHHGĐ. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên tuyền, đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, chuyển đổi số. Cơ quan Quân sự, Công an duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục hướng dẫn chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng phường Sông Cầu năm 2022./.

     Đặng Tuyết