Họp thành viên UBND thành phố Bắc Kạn tháng 2/2021

0
50

Ngày 01/02, Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp để bàn thống nhất một số nội dung công việc của UBND thành phố. Đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

 Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi rà soát các nhiệm vụ và nghe các thành viên dự họp báo cáo, đề xuất, và kết quả bỏ phiếu xin ý kiến thành viên UBND. Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn kết luận và đề nghị các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, trong đó chủ động triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị năm 2021; đề nghị xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết các nhiệm vụ cụ thể. Rà soát các nội dung kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại các thông báo kết luận, nội dung đơn thư của công dân, kiến nghị sau giám sát của HĐND thành phố để tập trung giải quyết triệt để. Đề nghị các đồng chí là thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, ủy ban bầu cử, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và các phòng, đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao: bám sát chặt chẽ từng nội dung công việc để thực hiện công tác tuyển quân năm 2021, công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả cao nhất.

Phòng Kinh tế, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã, phường đôn đốc Nhân dân chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ xuân đảm bảo khung thời vụ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh đối với đàn gia súc, gia cầm. Phối hợp với Công ty cổ phần chợ Bắc Kạn và UBND các phường trung tâm đảm bảo công tác ổn định hàng hóa, chợ nông thôn và các dịch vụ thương mại khác trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ, tài liệu làm việc với tỉnh theo yêu cầu về công tác thẩm định nông thôn mới.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và rà soát thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán theo kế hoạch; tham mưu thực hiện viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thành phố trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phòng Tài nguyên Môi trường đẩy nhanh công tác đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021.Tập trung giải quyết các vụ việc đơn thư đã được UBND thành phố giao. Rà soát các nội dung liên quan đến đất khu vực phòng thủ và tham mưu thực hiện các bước theo quy định.

 Phòng Nội vụ tập trung tham mưu thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và đúng tiến độ; Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác thăm nắm tình hình học sinh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Bám sát chỉ đạo của ngành, tỉnh về công tác giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy ước quản lý văn hóa tại thôn, tổ dân phố. Tiếp tục chỉ đạo và tuyên truyền công tác treo cờ và treo cờ trang trí tại các khu dân cư, tổ dân phố. Tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền trên loa truyền thanh và Cổng thông tin điện tử về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đăng tải các văn bản chỉ đạo của thành phố và cấp trên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Phòng Quản lý đô thị thực hiện công tác quản lý đô thị; đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường thực hiện công tác quản lý đô thị trên địa bàn, nhất là công tác quản lý hành lang, vỉa hè; Công an thành phố chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán; lễ giao, nhận quân năm 2021.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ số công dân đã khám tuyển sức khỏe chuẩn bị tham gia nghĩa vụ quân sự đảm bảo số lượng. Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định. Rà soát các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; Trung tâm Y tế thành phố  phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan, Công an, Quân sự thực hiện tốt công tác rà soát, cách ly đối với các trường hợp đi qua vùng dịch Covid-19, có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 đảm bảo theo đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất sẵn sàng đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi xảy ra dịch trên địa bàn./.

                                    Đặng Tuyết