Họp thành viên UBND thành phố Bắc Kạn tháng 6/2021

 Sáng ngày 23/6, Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp để rà soát, bàn thống nhất danh mục kế hoạch các công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Sau khi đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố thông qua Tờ trình số 363/TTr-TCKH ngày 18/6/2021 về việc lập danh mục xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương); các thành viên dự họp đã thảo luận, trao đổi và tiến hành bỏ phiếu xin ý kiến.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, phòng Kinh tế, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên – Môi trường khảo sát thực tế khu vực bờ kè tổ 1,2 phường Sông Cầu, nghiên cứu kỹ phương án dự kiến xây dựng công viên dọc bờ kè đảm bảo phù hợp, không ảnh hưởng đến dòng chảy khi có lũ và phù hợp với các quy định hiện hành về sông, suối. Đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố kết quả khảo sát, nghiên cứu để có phương án xem xét các bước tiếp theo. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khảo sát thực tế quy hoạch các tuyến đường nhánh nối từ đường Đội Kỳ sang đường Thanh Niên.Đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND thành phố sơ bộ dự toán chi phí thực hiện GPMB, khối lượng xây lắp để có phương án xem xét các bước tiếp theo; yêu cầu thực hiện xong trước ngày 26/6/2021. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh danh mục xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Đặng Tuyết