Họp thành viên ủy ban nhân dân thành phố trao đổi nhiệm vụ chuyên môn

Chiều ngày 13/3, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị họp thành viên UBND thành phố trao đổi, nhiệm vụ chuyên môn.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã gợi ý các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ giao của các phòng, ban từ đầu năm 2023 đến nay, trọng tâm là công tác thu ngân sách nhà nước, công tác quy hoạch đô thị, xác định nguồn lực, tiềm năng của thành phố, công tác tham mưu xây dựng các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết 29 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao,…

Các thành viên ủy viên thành phố chủ động báo cáo nhanh các nội dung, trong đó khái quát tóm tắt các nhiệm vụ đã và đang thực hiện theo Nghị quyết năm 2023; nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất giải pháp tháo gỡ, lộ trình thực hiện phù hợp,..

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố rà soát lại các quyết định, quy định chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; trao đổi, báo cáo, rà soát cụ thể các nhiệm vụ được giao liên quan đến tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng- an ninh quý I/2023, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra./.

Triệu Biển