Họp Ủy viên UBND thành phố Bắc Kạn tháng 9/2021

Chiều ngày 07/9, Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì buổi họp giao ban đánh giá kết quả tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.

Toàn cảnh phiên họp

Qua đánh giá khái quát kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ tháng 8/2021. Trên cơ sở nội dung các phòng, ban, đơn vị báo cáo, đề xuất, kiến nghị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021.  Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 thành phố tiếp tục chủ động nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác thực hiện phòng, chống dịch; quản lý và đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, hạn chế di chuyển ra ngoài địa bàn tỉnh nếu không thật sự cần thiết. Tập trung giải quyết ý kiến cử tri, kiến nghị sau giám sát của HĐND, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND những nội dung vượt thẩm quyền để được xem xét, tháo gỡ. Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thành viên của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị các nhiệm vụ phục vụ diễn tập theo kế hoạch.

Một số nhiệm vụ cụ thể: Nâng cao công tác khuyến cáo và hướng dẫn người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; đặc biệt là công tác hướng dẫn các hộ dân tái đàn vật nuôi. Tiếp tục rà soát danh sách các hộ kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để triển khai công tác hỗ trợ đầy đủ, đúng đối tượng theo các văn bản quy định hiện hành; thực hiện tốt công tác quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư và các quy hoạch khác trên địa bàn theo đúng quy định. Tăng cường giám sát, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện công tác giải tỏa hành lang, lòng, lề đường theo kế hoạch; rà soát nguồn kinh phí để cân đối bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ năm học mới 2021 – 2022. Chuẩn bị xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định; rà soát toàn bộ đối tượng thuộc diện hỗ trợ của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng thời tổng hợp, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện để thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định đảm bảo đầy đủ, kịp thời; thường xuyên phối hợp với các trường THCS Bắc Kạn,THCS Đức Xuân và THCS Huyền Tụng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, ổn định các hoạt động dạy và học trong thời gian học ghép do thực hiện cải tạo, sửa chữa trường THCS Bắc Kạn; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ…

 Đặng Tuyết

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên