Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng thành phố Bắc Kạn

Phổ biến một số kỹ sơ cứu tại chỗ

Tại lớp tập huấn tập, các học viên đã được phổ biến một số nội dung: Những kiến thức cơ bản về PCCC, Luật PCCC và các văn bản, Nghị định, Thông tư liên quan; khái niệm cơ bản về cháy, nổ; những biểu hiện đặc trưng của sự cháy, các yếu tố hình thành nên sự cháy, quá trình phát triển của đám cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC; các biện pháp phòng cháy khu dân cư, an toàn sử dụng điện, gas hộ gia đình; cách sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy đã được trang bị: máy bơm, lăng vòi, bình chữa cháy…

Bên cạnh đó, lực lượng dân phòng còn được hướng dẫn và trực tiếp thực hành các động tác cứu người cơ bản, các tư thế cầm lăng chữa cháy; cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy được trang bị tại phường; cách triển khai đội hình máy bơm chữa cháy cũng như công tác cứu nạn cứu hộ. Qua buổi tập huấn, sẽ giúp lực lượng dân phòng tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về PC&CC trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật PC&CC, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn PC&CC phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.