Hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu, bệnh chính hại lúa, ngô vụ xuân 2021

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu, bệnh chính hại lúa, ngô vụ xuân 2021

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn