Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2021

Tác giả: Sở y tế Bắc Kạn