HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Xem nội dung chi tiết tại đâyHƯỚNG DẪN số 26/HD-TU đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn