Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại đám tang, đám cưới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại đám tang, đám cưới trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn