Hướng dẫn thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan, treo cờ tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 401 của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan, treo cờ tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch