HƯỚNG DẪN thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Xem nội dung chi tiết tại đây : HƯỚNG DẪN số 24/TU thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

Nguồn: Thành ủy