Hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1985 ngày 11.10.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em

Nguồn: Phòng Lao động thành phố Bắc Kạn 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên