Hướng dẫn triển khai thu bảo hiểm theo mức lương cơ sở mới

BBK – BHXH tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Công văn số 502/BHXH-TST ngày 08/7/2024 gửi các đơn vị về việc triển khai thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng.

z5613740118179_1eb6d7e2e4ba5e87df4e7c066195a356.jpg
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan BHXH tỉnh Bắc Kạn.

Nội dung Công văn hướng dẫn triển khai thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2024 đối với các nhóm đối tượng sau:

Một là: Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia BHXH có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Hai là: Người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là 46,8 triệu đồng.

Ba là: Người tham gia BHYT tính mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia BHYT theo hộ gia đình, do người sử dụng lao động đóng.

BHXH tỉnh giao BHXH các huyện triển khai, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ thu, thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn trên./.